Cookie/süti kezelés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére.

Közlemény

kelemen priorA Czuczor Geregely Bencés Gimnázium és Kollégiumot fenntartó Szent Mór Bencés Perjelség vezetésében történt változásról az alábbi közleményt adjuk ki:

A győri Szent Mór Bencés Perjelség közössége tudatja, hogy Horváth Dori Tamás perjel atya 2016. július 6-án egészségi okok miatt benyújtotta lemondási kérelmét a Magyar Bencés Kongregáció vezetőjének, Dr. Várszegi Asztrik püspök-főapátnak, aki azt elfogadta.
A közösség új perjelének választására 2016. augusztus 10-én került sor, ahol Sárai-Szabó Kelemen atyát választottuk meg új elöljárónak három évre. A választást vezető Asztrik prézes apát, miután a jelölt elfogadta a megválasztását, rögtön beiktatta hivatalába az új perjelt.
Szent Benedek atyánk, Szent Mór püspök és Loyolai Szent Ignác imádsága és közbenjárása kísérje az új perjel és közösségünk életét!

TRIDUUM A GYŐRI BENCÉS TEMPLOMBAN

P.Szentmártoni Mihály jezsuita atya vezetésével
Július 28-31.
A 375 éve felszentelt Loyolai Szent Ignác Templom búcsújára készülve, szeretettel hívunk mindenkit a búcsút megelőző három alkalomra, hogy együtt készüljünk az ünnepre!
A jezsuita lelkiség alapokmánya a Szent Ignác által szerkesztett Lelkigyakorlatos könyv. Szent Ignác ünnepére készülve szeretnénk elmerülni a Lelkigyakorlatos könyv három alapvető témájában:

Július 28. Csütörtök: 17.30 Vesperás és szentmise
A Teremtő Isten: Isten világában nincsenek nemkívánatos gyerekek – mindannyian szeretett fiak és leányok vagyunk
Július 29. Péntek: 17.30 Vesperás és szentmise           
A Megváltó Isten: Isten világában nincsenek végérvényesen elveszett emberek - mindannyian az örök üdvösségre kaptunk meghívást.
Július 30. Szombat: 18.30 Vesperás
19.00 szentmise
Krisztus Király hívása: Isten világában nincsenek fölösleges, kiselejtezett emberek - mindannyiunknak van hivatása és küldetése.
Július 31. 9.30 Vasárnap    
főcelebráns: P. Forrai Tamás SJ tartományfőnök
Szent Ignác ünnepi szentmise: szónok: P. Szentmártoni Mihály jezsuita atya
Suscipe Domine – Szent Ignác felajánló imája

Vita consecrata

   Urunk Bemutatásának ünnepén, február 2-án ünnepi vesperás keretében zárták le a Megszentelt élet évét a Győri egyházmegye területén élő szerzetesrendek képviselői a Szent Ignác Bencés Templomban.
Az orsolyita- és szervita nővérek, a szociális testvérek, a domonkos, a kármelita, a premontrei közösségek megjelent tagjai és a házigazda bencések a közös imádságban adtak hálát hivatásukért, rendjükért, az elmúlt esztendőért és kérték Isten áldását oktató-, nevelő -, betegápoló-, és lelkipásztori munkájukra. A vesperás főcelebránsa Fazakas Márton OPraem. apát úr volt.
    Horváth Dori Tamás, a győri bencés közösség perjele felolvasta Notker Wolf prímás apát levelét, amelyben a tanítványok első missziós küldetéséről szóló perikópáról elmélkedett az apát úr. Kifejtette, Jézus küldetést ad az apostoloknak az Evangélium hirdetésére,a betegek meggyógyítására. Elhangzik a most is nagyon időszerű mondat: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.”(Mt9,37) Az abbas primas hozzátette:
„Az örömhír terjesztéséhez nem kell azonnal elhagynunk monostorainkat, először közösségünkön belül, egymásnak kell hirdetni az evangéliumot. Kölcsönösen kell egymással az örömhírt megosztanunk és tanúságot tennünk róla.”
Végül közös imádságra buzdította a nővéreket és a testvéreket.
    A vesperás után vacsora következett, majd vetítésre került a Megszentelt élet évéről készült rövidfilm.
A találkozás lehetőséget adott az imádságra, a beszélgetésre és egymás jobb megisme-résére.

Németh Miksa osb
       novícius